Pressmeddelanden

Här hittar du det aktuellaste pressmeddelandet. Kontakta oss på info@grammatikdagen.se om du behöver bilder eller annat material.

För mer information, kontakta: Helena Englund Hjalmarsson, Språkkonsulterna: 08-650 47 40

Pressmeddelande 2015

Grammatikdagen uppmärksammas runt om i landet

Snart är det dags för den årliga Grammatikdagen – en temadag för att höja statusen för grammatik och sprida insikten att grammatik är roligt. Dagen firas runt om i landet på skolor, universitet, arbetsplatser och förhoppningsvis på konditorier. Vi får njuta av grammatikbakelser, föreläsningar, seminarier och grammatikkviss.

Grammatikdagen håller på att bli folkkär! Det är nu fjärde året i rad som vi firar vår temadag med syfte att höja grammatikämnets statut. Och det blir fler och fler som hakar på. Flera av landets lärosäten kommer att hålla öppna föreläsningar och seminarier, bland annat Uppsala universitet och Luleås tekniska universitet. Göteborgs universitet anordnar liksom tidigare år Grammatikfestivalen med föredrag och mingel.

I landets skolor får svensklärare stöd i att fokusera på grammatik med roliga övningar. Arbetsplatserna uppmuntras att ha grammatik som snackis den här dagen och den som vill hittar både kviss och grammatik-FAQ på temadagens webbplats. I Stockholm kommer Språkkonsulterna att dela ut ordklasser till förbipasserande på väg till jobbet på morgonen.

Den som inte har möjlighet att delta i något av arrangemangen kan besöka Grammatikdagens webbplats för inspiration, recept och övningar.

Instiftarna Språkkonsulterna och Svensklärarföreningen hoppas att Grammatikdagen ska öka intresset för grammatik och visa fler att grammatik är både roligt, nyttigt och praktiskt användbart.

Tidigare år har Grammatikdagen uppmärksammats i bland annat Nyhetsmorgon i TV4, Språket i P1, Språktidningen och UR. På Twitter har hashtaggen #grammatikdagen varit så aktiv att den trendat under Grammatikdagen.

Mer information om Grammatikdagen och de olika arrangemangen runt om i landet finns på Grammatikdagens webbplats och på Facebooksidan Grammatikdagen.

För övriga frågor kontakta:
Helena Englund Hjalmarsson, Språkkonsulterna: 070-767 81 81
info@grammatikdagen.se