Laborera med ord

I den här övningen ska du låta eleverna arbeta induktivt med grammatik – de får själv sorterar ord och tänka ut definitioner som du som lärare sedan kan modifiera och precisera samt definiera med riktiga termer.

 1. Skriv ut klippark med ord.
 2.  Dela in eleverna i par eller grupper. Låt dem klippa ut orden och sortera dem i tre högar, så som de tycker att de hör ihop. Diskutera i klassen så att alla är överens om vad som ska finnas i de tre högarna. (Klipparket är konstruerat så att det praktiskt taget alltid blir de tre ordklasserna substantiv, adjektiv, verb).
 3. Be eleverna beskriva orden i varje hög.
  1. Vad är det för ord?
  2. Vad har de gemensamt?
  3. Vad talar de om?
 4. Diskutera i klassen fram de rätta definitionerna.

Nu kan de tre högarna användas under vidare arbete med ordklasserna:

Substantiv

 1. Sortera substantiven i två högar, singular och plural.
 2. Använd pluralhögen för att få fram de olika pluraländelserna. Visa att vissa singularord tappar en bokstav när pluraländelsen läggs på t.ex. flicka, flickor. Visa också på omljud t.ex. stad, städer.

Adjektiv

 1. Låt eleverna dra lappar ur adjektivhögen och skriva orden i alla tre komparationsformerna.

Verb

 1. Låt eleverna plocka ut alla verb som står i infinitiv. Låt dem sedan sortera resterande lappar i två högar, presens och infinitiv/preteritum.
 2. Arbeta i par och dra ord och byt tempus på orden.