Leta ordklasser i dikter

Det här är en övning som integrerar litteraturundervisnigen med grammatikundervisningen. Arbeta med substantiv, adjektiv och verb med utgångspunkt i dikter. I Barnens versbok utgiven av förlaget En bok för alla som finns på de flesta skolor och bibliotek finns exempelvis följande dikter:

  • Jag är det fulaste som finns, av Barbro Lindgren innehåller många adjektiv. Här kan eleverna stryka under adjektiven och sedan rita personen som berättar om sitt utseende.
  • Sommaren är min, av Astrid Lindgren innehåller många adjektiv som gör att det är lätt att se sommaren inom sig när man läser eller sjunger dikten.
  • Vad ska vi göra? av Lennart Hellsing innehåller många verb: ”Sitta och läsa/ på kungens näsa./Hoppa hage/på kungens mage.”  Dikten är ganska kort men eleverna kan gärna fortsätta på den.
  • Tage Kombort, av Britt G. Hallqvist innehåller viktiga substantiv som alla betecknar saker som kommit bort. När eleverna har identifierat substantiven kan de fortsätta skriva ner saker som kommit bort för dem.
  • Sömniga Sune, av Lennart Hellsing innehåller många verb.
  • Jag sitter sjungande, av Brita af Geijerstam innehåller den ovanliga verbformen presens particip. ”Jag sitter/sjungande/ i trädet gungande/där dagen/gryr”
  • Barnet och elden, av Bertil Peterson är skriven i imperfekt utom de sista tre raderna som börjar med pluskvamperfekt och sedan går över i presens. Här kan eleverna leta upp alla verb i dikten och sedan diskutera varför författaren har ändrat tempus på slutet:

”Då hade jag redan
gömt mig med min rädsla
som ännu brinner i mig.”

  • Sommarräkning och Julräkning, av Sonja Åkesson innehåller många träffande substantiv som beskriver sommaren respektive julen. Så här börjar exempelvis Sommarräkning: ”Björkar och aspar/och rönnar och ekar/ och tallar och granar/ och prästkragar och blåklockor/”. Eleverna kan läsa dessa och sedan skriva egna ”Räkningsdikter” exempelvis Skolräkning, Lovräkning, Datorräkning. Sommarräkning finns i exempelvis Min nya skattkammare. Poesiboken (s. 26).
  • Sonja Åkesson har skrivit dikten Annons genom att plocka positivt laddade ord ur annonser: Första raden lyder så här: ”Luftig livfull spänstig mjuk naturlig levande.”  Dikten ingår i diktsamlingen Dikter (sida 297). Läs dikten tillsammans med eleverna och be dem sedan klippa ut adjektiv ur annonser och sätta ihop egna dikter på samma sätt och diskutera ordens värdeladdning.