“Mad libs” på svenska – ordklassberättelser

“Mad libs” är en populär språklek i USA, som går ut på att man skapar små berättelser genom att fylla i luckor i en text. Här har vi skapat några svenska versioner. Ladda ner, skriv ut och testa!

Så här fungerar det:
En person har pappret med berättelsen på. Personen frågar en annan person efter ord att fylla luckorna med, genom att ange ordklasserna som efterfrågas. När alla luckor är fyllda läser ledaren upp berättelsen.

Ni behöver vara minst två personer. Om ni gör övningen i ett klassrum kan ni göra den parvis, eller i större grupp.

Här laddar du ner våra tre Ordklassberättelser.

Pröva egna varianter
Leken passar för olika åldrar och kan anpassas av dig som leder den. Du kan till exempel göra det lättare genom att ge exempel på ordklassen du efterfrågar. Du kan också låta eleverna skriva egna små sagor, som de sedan plockar bort ord i från och gör om till egna övningar där deras kamrater får ange nya ord.

madlibspåsvenska