Substantiven, förvånansvärt viktiga

  1. Kopiera en kort text, t.ex. en tidningsartikel, och klistra in den i Word.
  2. Spara den i två versioner: i den första plockar du bort alla substantiv, i den andra har du bara substantiven.
  3. Ena halvan av klassen får substantiven och den andra halvan får resten av orden.
  4. Låt eleverna i grupper diskutera vad texten handlar om.

De som endast får substantiven känner sig ofta orättvist behandlade, eftersom de har så få ord. Men det är de som klarar uppgiften lättast, eftersom substantiv är den mest betydelsebärande ordklassen. Diskutera substantivens betydelse när eleverna ska skriva själva. Det är viktigt att välja rätt substantiv. Att kunna identifiera substantiven i en text hjälper också vid inläsning och inlärning av ett visst stoff, exempelvis en läxa.