Tempusövning

Det här är en enkel övning som man kan göra så lång eller så kort som man vill.

  1. Låt eleverna ta fram sina bänkböcker och tala om vilket huvudsakligt tempus de är skrivna i, presens eller imperfekt/preteritum?
  2. Låt dem välja ett stycke och byta tempus.
  3. Diskutera skillnaden. Det blir mer närvaro i presenstexterna.

De kan också byta tempus i en text som de själva har skrivit och se vilken effekt det får.