Grammatikkvisset

Grammatik hör till allmänbildningen. Ett visst mått av baskunskaper behöver du för att över huvud taget kunna prata om språket eller kunna diskutera en text. Här kan du testa dina kunskaper i ett roligt och utmanande kviss. Kvisset består av sju frågor. 

Lycka till!