Grammatikdagen 2014

Grammatikdagen 2014 inföll den 21 mars. Här finns sammanfattningar av de största arrangemangen och uppmärksammanden i pressen.

I Luleå anordnade Luleå tekniska universitet en dag med föreläsningar om grammatik ur många olika perspektiv. Bland annat talade Nils Dverstorp under rubriken “Vad är egentligen grammatik?”Marie Nordlund berättade om “Kognitiv lingvistik som ett hjälpmedel i grammatikundervisningen” och Adrian Rodriguez gav deltagarna “En resa genom världens grammatik”. Arrangemanget riktade sig till alla lärare som på något sätt kommer i kontakt med grammatik i sin undervisning.

I Uppsala firade Språkvetenskapliga fakulteten genom att anordna öppna föreläsningar med populärvetenskapligt fokus. Vad sägs till exempel om föredrag som “Varför dör tyska tanter i imperfekt?”

I Stockholm bjöd Språkstudion på Stockholms Universitet in till grammatiklunch för alla intresserade studenter, forskare och personal vid universitetet.

Språkkonsulterna stod traditionsenligt på Sergels torg och delade ut ordklasser och godis till stockholmare på väg till jobbet.

I Göteborg sammanföll firandet av Grammatikdagen med Grammatikfestivalen, som firades för sjätte gången 2014. Festivalen arrangeras av Göteborgs universitet och vänder sig till såväl forskare, lärare och studenter som andra intresserade. Dagen blev en succé med 60–80 personer i publiken under hela dagen. Här kan du läsa mer om arrangemanget:

Lund firades Grammatikdagen 2014 med föredrag och fika i foajén på Språk- och litteraturcentrum. Det var en fullspäckad eftermiddag med föredrag på flera språk. Några exempel ur programmet: “The ‘grammar’ of thought”, “Enspråkiga och tvåspråkiga barns bearbetning av grammatik i hjärnan” och “Lær dansk på 20 min”.

Här kan du läsa abstracts om alla föredragen i Lund: Grammatikdagen_2014_abstracts

Press: