Göteborg 2015

I Göteborg fanns det två evenemang relaterade till Grammatikdagen: ett seminarium arrangerat av Föreningen textrådgivning och språkvård, samt Grammatikfestivalen på Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet

På Göteborgs universitet firas Grammatikdagen i samband med Grammatikfestivalen, som 2015 anordnades för sjunde gången! Det var en heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Efteråt blev det gemensamt mingel för både föreläsare och publik. Festivalens tema 2015 var Grammatiken och språkhistorien.

Programmet innehöll följande punkter:

  • Erik Magnusson Petzell: Grammatiker eller språkhistoriker? Eller båda? 
  • Rickard Ramhöj: It seems to me most strange. . . Om utvecklingen av lyftningsverb i den engelska språkhistorien
  • Camilla Wide:

    Grammatiska mönster i tid och rum

  • Peter Andersson & Evie Coussé: Hur skapas grammatik?
  • Marika Lagervall: Femtio nyanser av modala hjälpverb
  • Tore Janson: Dǫnsk tunga: om det äldsta nordiska språket och hur det blev flera

Hela dagen filmades av ett team från UR Samtiden. Varje föredrag sändes som enskilda program i Kunskapskanalen och finns tillgängliga på Utbildningsradions webb.

Se Grammatikfestivalen 2015 på Utbildningsradions webb

Seminarium på föreningen Språkrådgivning och textvård

Föreningen Språkrådgivning och textvård arrangerade en föreläsning på temat Genomföra och dokumentera förhör. Det var inte en grammatikföreläsning i egentlig mening, men föreläsare var Språket i P1:s Ylva Byrman.