Lund 2015

Lunds universitet firade Grammatikdagen med föredrag och fika i foajén på Språk- och litteraturcentrum. Doktorander, forskare och lärare på Språk- och litteraturcentrum gav korta populärvetenskapliga föredrag med olika infallsvinklar på temat grammatik.

Program 2015

  • Annika Andersson, Susan Sayehli & Marianne Gullberg: Ditt förstaspråks grammatik påverkar hur din hjärna bearbetar dina andraspråk
  • Maria Graziano & Marianne Gullberg: We gesture when we talk, not when we have trouble speaking
  • Mats Johansson: ”Fixing English” – en kort resa genom den preskriptiva grammatiken
  • Anders Agebjörn: Bedömning av grammatisk korrekthet och komplexitet i ett muntligt språkfärdighetstest
  • Helen Avery: Grammatik i språkundervisningen: ritual, recept eller praktisk lego-låda?

Om du har frågor om Grammatikdagen i Lund kan du kontakta Susan.Sayehli@ling.lu.se eller Kikki.Nillasdotter@nordlund.lu.se.