Uppsala 2015

Uppsala universitet firade Grammatikdagen 2015 med åtta kortföredrag av grammatiker som är verksamma vid universitetet. Programmet var minst sagt internationellt: det talades om grammatik med svenskt, engelskt, tyskt, franskt och iranskt perspektiv.